Política de matrícula i cancel·lació / devolució

Anul·lació de la matrícula

Les anul·lacions de matrícula només es podran sol·licitar si la persona interessada al·lega motius personals sobrevinguts i justificats que no li permetin el seguiment normal del curs.

L’anul·lació total de la matrícula amb dret a devolució de l’import total s’haurà de sol·licitar en els catorze dies naturals posteriors a la seva formalització.

Fora d’aquest termini no es retornarà cap import.