Direcció de relacions públiques i màrqueting

El programa de màster direcció de relacions públiques i màrqueting potencia les habilitats del professional de la comunicació en l’àmbit internacional. Aquest programa estudiarà detalladament les diverses línies i aplicacions de màrqueting i comunicació, tant des d’un punt de vista general que té en compte la realitat actual i des d’una perspectiva associada a l’estratègia empresarial.

Relacions públiques

En l’actualitat el factor humà és un factor de primer ordre en qualsevol tipus d’activitat.

Un professional de les relacions públiques coneix les tècniques per ajudar a millorar la imatge i facilitar la comunicació en moltes empreses, organismes i institucions.

Hostessa-Relacions públiques

L’Hostessa-relacions rúbliques té la missió específica d’acollir, orientar i ajudar en nom d’una empresa o institució a persones alienes a aquesta. La professió d’hostessa-relacions públiques és absolutament necessària en qualsevol empresa privada que tingui entre els seus objectius fonamentals millorar la comunicació i promoure la seva imatge d’empresa.

Gestió de vendes i espais comercials

Aquest CFGS capacita per a gestionar las operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, així com organitzar-ne la seva implantació i l’animació d’espais comercials.

Màrqueting i publicitat

El Màrqueting i la Publicitat són àmbits en creixement pel que fa a les opcions respecte a la inserció en el mercat laboral. A més, són disciplines apassionants que canvien contínuament amb motiu de la innovació tecnològica i les noves maneres de comunicar-se, especialment en els sector empresarial, així com a tota la societat.

Comunicació, relacions públiques i organització d’esdeveniments

En aquesta era de transformació en la qual els mitjans digitals socials i altres estan redefinint el món de la comunicació, les empreses en gairabé totes les indústries requereixen de campanyes de relacions públiques coordinades per professionals per aconseguir els seus objectius.

L’experiència del client, les comunitats en línia i les xarxes socials han creat la necessitat de professionals de la comunicació que disposin d’un conjunt molt diferent d’habilitats amb uns coneixements actualitzats i de primer nivell.