Estudiants de primer curs de Grau en Turisme participen en la X Jornada d’Innovació i Recerca Docent al municipi de Bagà

Seguint amb el desplegament dels convenis de col·laboració científica signats entre l’Escola Universitària Formatic Barcelona, adscrita a la Universitat de Girona, i diferents municipis de la comarca del Berguedà, els estudiants de primer curs de Grau en Turisme han participat avui 5 de novembre en la X Jornada d’Innovació i Recerca docent en Turisme a la comarca del Berguedà.

L’objectiu principal d’aquesta Jornada, de caràcter fonamentalment tècnic, és possibilitar el seguiment i el desenvolupament de la cooperació en recerca turística entre el món acadèmic i els agents tant públics com privats que operen a la comarca del Berguedà, a partir de l’observació i l’anàlisi de l’aprofitament dels recursos turístics rics i variats que es localitzen en aquesta comarca que, any rere any, es posiciona amb més força com a una destinació de referència dins del context del turisme d’interior i de muntanya a Catalunya.

La X Jornada d’Innovació i Recerca docent en Turisme organitzada per el GREPAT, el Grup de Recerca per l’Anàlisi i la Planificació del Turisme de l’Escola Universitària Formatic Barcelona (grup de recerca adscrit a la Universitat de Girona i membre de diferents campus sectorials de la mateixa UdG vinculats al turisme) té l’objectiu de realitzar una sèrie de visites a diferents recursos turístics del Berguedà, de la mà de l’empresa Pedratour així com de Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bagà, per tal de seguir avançant i aprofundint en els treballs d’investigació i la transferència de coneixement endegats pel GREPAT sobre la comarca del Berguedà i, al mateix temps, capacitar als nostres estudiants en les seves habilitats i competències associades a la realització del treball de camp, sempre útil i necessari en la recerca aplicada en turisme.

La X Jornada d’Innovació i Recerca docent en turisme a la comarca del Berguedà ha de servir igualment per donar impuls a la consecució d’una sèrie de projectes i publicacions dedicats a l’anàlisi i el desenvolupament dels recursos turístics de la comarca, seguint els acords signats en els convenis de col·laboració científica vigents entre la nostra Institució i diferents consistoris de la comarca del Berguedà.

Direcció hotelera internacional

El Màster en International Hotel Management se centra en l’operació, lliurament i gestió d’hotels amb èxit (i hotels) a tot el món. Un objectiu integral del programa és animar els estudiants a considerar la gestió de l’hospitalitat des d’una àmplia gamma de perspectives. Les particularitats d’aquest estudi es troben en el seu enfocament interdisciplinari, que connecta i integra la gestió de l’hostaleria com a ciència econòmica en la gestió empresarial, finances, màrqueting i gestió estratègica. L’èxit del programa es centra en la visió de la gestió de l’hostaleria a les empreses i cadenes hoteleres.

El programa permetrà als estudiants desenvolupar una comprensió crítica de la teoria i pràctica essencial de la gestió d’un hotel. Els estudiants desenvoluparan els seus coneixements sobre habilitats i valors del servei al client, qüestions contemporànies dins de l’hotel i hospitalitat, gestió financera internacional i el context global en què operen els hotels.

Tripulant de cabina de passatgers

L’Escola Universitària Formatic Barcelona és una institució educativa privada fundada el 1974 va ser pionera com a primera escola d’hostesses de terra i vol a Barcelona.
Des hem format i titulat a més de 20.000 estudiants en els àmbits del turisme, la comunicació i l’empresa.

El curs de TCP té una durada de 4 mesos i una càrrega lectiva total de 200 hores. A l’Escola Universitària Formatic Barcelona impartim hores lectives addicionals a les exigides per l’autoritat competent. D’aquesta manera el futur tripulant adquireix els coneixements de manera sòlida. Això es tradueix en resultats; la majoria dels nostres alumnes aproven l’examen final de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), sent el nostre índex d’aprovats del 100% en la majoria de les nostres promocions.

El nostre equip de professors i professores està format per personal altament qualificat. Els nostres instructors de TCP són tripulants de cabina i pilots, actualment en actiu a les seves respectives companyies aèries, la qual cosa permetrà a l’estudiant conèixer el món de l’aviació de primera mà.

A més, comptem amb juristes, professors d’anglès i professionals sanitaris que completen l’equip docent.

Tots els instructors del curs tenen una extensa i reconeguda trajectòria en el món de l’aviació i / o de la docència aeronàutica.

Agent d’operacions de vol

Aquests estudis capaciten els interessats per exercir un lloc d’Agent d’operacions de vol en companyies aèries. Els Agents d’operacions de vol són els responsables de la supervisió i el control de tot allò necessari per què un avió pugui enlairar-se. La seva missió és preparar la documentació necessària, transmetre la informació a la tripulació abans de la sortida i controlar el progrés del vol, tenint contacte verbal amb la tripulació durant el viatge i notificant els canvis que puguin afectar el seu desenvolupament.

Agent de trànsit de passatgers

La nostra Escola forma persones que s’interessin per aquesta professió a fi que es converteixin en personal eficaç a partir d’una formació dirigida a l’atenció eficient dels clients, tant en les seves expectatives de viatge com en la seva gestió, per això es contemplen aspectes tant genèrics com específics, per atendre les exigències del sector, el nostre país necessita bons professionals.

Agent de viatges

La nostra Escola forma persones que s’interessin per aquesta professió a fi que es converteixin en eficaços gestors de viatges i del temps d’oci, que siguin capaços de prendre decisions ràpides davant del client, que siguin capaços de gestionar contractes i documentació de viatges i de col·laborar en les tasques administratives i de Marketing de les agències de viatges i d’altres empreses del sector turístic. Per atendre les exigències del sector, es necessiten cada vegada millors professionals.