12 May 2019

Balnearios, práctica termal y orígenes del turismo en la Catalunya contemporánea (1850- 1950)

MOLINA VILLAR, J.J.

Situar el marc espacial i temporal dels antecedents de l’activitat turística a escala global, és una tasca complexa. No obstant això, l’estudi i anàlisi centrat en els canvis de les activitats professionals agrícoles, industrials i de serveis a escala regional, com a local, ha afavorit investigar la fenomenologia del turisme dins de Catalunya, així com de l’estat espanyol entre 1850 i 1950. Aquest fet, ha permès descobrir i concretar nous elements, de caràcter inicialment no-turístics, presents al segle XIX, que es transformen i manifesten configurant el punt de partida, dels que coneixem en l’actualitat com turístics.

Load more news