12 mayo 2019

El Pallars Sobirà com a destinació turística, Vol I

ALVADO, A.; BESOLÍ, A.; BOYRA, J.; FUSTÉ, F.;

L’obra El Pallars Sobirà com a destinació turística és el resultat d’una ambiciosa línia de recerca que l’Escola d’Estudis Superiors i Universitaris FORMATIC BARNA i la seva comunitat acadèmica, institucional i investigadora varen endegar l’any 2004 i segueixen desenvolupant en l’actualitat. Es tracta d’una obra en tres volums que aborda aspectes teòrics de la investigació en turisme juntament amb la recerca aplicada que té per objectiu fonamental ser útil per la presa de decisions del conjunt de la societat civil, les administracions publiques i els emprenedors i empresaris vinculats al sector turístic de la comarca del Pallars Sobirà.

Cargar más noticias