12 mayo 2019

Sociedad débil: el sujeto como encrucijada social

ALONSO, O.

En aquesta obra s’aborda d’una manera pluridisciplinar i transversal la problemàtica inherent a les relacions entre el subjecte i la seva societat. L’objectiu és disseccionar les influències socials en l’individu així com tipificar els diferents tipus de subjectivitat, que s’han plantejat al llarg de la història de la cultura, per analitzar els seus vincles amb el social.
De la mà de diferents perspectives, que van des Foucault fins Touraine, passant per Althusser, Žižek, Vattimo, Castells, Ortega i Gasset, entre molts altres, l’estudi penetrarà en les entranyes de l’individu per entreveure les escletxes pels quals s’inocula el influx social. Al seu torn, pel que fa a la perspectiva social, s’abordarà l’anàlisi d’una nova tipologia de societat, definida com feble, en què el primordial serà la seva radical obertura i el seu marcat caràcter dinàmic i fluid.

Cargar más noticias