TOURISM KNOWLEDGE. A Contribution to Sustainable Development

Aquest Quadern de Recerca recull les ponències presentades en el marc de la celebració del IV Congrés Internacional al voltant de la temàtica TOURISM KNOWLEDGE. A Contribution to Sustainable Development, desenvolupat a la seu de l’Escola Universitària Formatic Barcelona, Casa Marfà (Passeig de Gràcia, número 66), els dies 1 i 2 de juliol de 2017.

Gastronomia i Enoturisme. Valors clau per la dinamització de la destinació turística

Aquest Quadern de Recerca recull les ponències presentades en el marc de la celebració del III Congrés Internacional al voltant de la temàtica Gastronomia i Enoturisme. Valors clau per a la dinamització de la destinació turística desenvolupat a la seu de l’Escola Universitària Formatic Barcelona, Casa Marfà (Passeig de Gràcia, número 66), els dies 4 i 5 de juliol de 2016.

Turisme d’Interior i de Muntanya

Aquest Quadern de Recerca recull les ponències presentades en el marc de la celebració de la Universitat d’Estiu al voltant de la temàtica de Turisme d’Interior i de Muntanya que va tenir lloc a la seu de l’Escola Universitària Formatic Barcelona, Casa Marfà (Passeig de Gràcia, número 66), els dies 1 i 2 de juliol de 2015.

Una aproximació a l’Alt Berguedà com a destinació turística

Aquest llibre presenta la realitat socioeconòmica de la Comarca del Berguedà, així com s’endinsa en l’estudi al detall, en termes d’explotació empresarial i planificació de la comunicació, d’un dels seus recursos patrimonials per facilitar la consolidació del Monestir de Sant Llorenç com a recurs turístic de qualitat.
En el primer capítol d’aquesta obra el lector trobarà una aproximació al context, amb una descripció de realitat geogràfica i social del territori; el segon capítol analitza l’estat socio-econòmic i a partir del cas concret del Monestir de Sant Llorenç es fa una aproximació a la potencialitat d’explotació d’aquest recurs turístic. I com a tercer i últim capítol, es fa una aproximació primer des d’una vessant teòrica a la comunicació, per acabar amb una aproximació més pràctica, de consultoria de comunicació estratègica a un municipi en concret, Guardiola del Berguedà.

Balnearios, práctica termal y orígenes del turismo en la Catalunya contemporánea (1850- 1950)

Situar el marc espacial i temporal dels antecedents de l’activitat turística a escala global, és una tasca complexa. No obstant això, l’estudi i anàlisi centrat en els canvis de les activitats professionals agrícoles, industrials i de serveis a escala regional, com a local, ha afavorit investigar la fenomenologia del turisme dins de Catalunya, així com de l’estat espanyol entre 1850 i 1950. Aquest fet, ha permès descobrir i concretar nous elements, de caràcter inicialment no-turístics, presents al segle XIX, que es transformen i manifesten configurant el punt de partida, dels que coneixem en l’actualitat com turístics.

Identidad Corporativa. Consideraciones sobre el capital-imagen de la empresa

Ens trobem davant d’una obra que és un compendi, a l’estil anglosaxó, de recents investigacions acadèmiques sobre un dels temes cim al món empresarial com és la Identitat Corporativa. Aquesta obra neix amb vocació d’esdevenir un manual i es presenta com a part del procés d’investigació de l’Escola Universitària Formatic Barna en diferents àrees del coneixement. Com tota investigació, està incompleta sense la divulgació a la societat que ens envolta, l’anomenada del coneixement. La implicació de l’Escola amb la societat es percep, en part, gràcies a la transferència de coneixement i, en aquest cas, un coneixement específic en comunicació des de diverses perspectives per donar una mica més de llum a la identitat corporativa.
El present manual és fruit de la col·laboració de diferents membres del GREPAT que constitueix el grup d’investigació de l’Escola Universitària Formatic Barna i en particular de la línia d’investigació que impulsa de forma permanent l’àrea de comunicació d’aquest grup de recerca.

La gestión del turismo en el ámbito de las comunidades indígenas

Els professionals del Turisme hem d’unir criteris amb aquests pobles perquè d’aquesta relació sorgeixi una aliança estratègica d’acció, que proporcioni el respecte, el creixement i la difusió del que multicultural. S’han d’implementar treballs de camp per al coneixement de tots els actors en el tema Turisme i per a això és molt important tenir en compte el que aquestes comunitats expliciten i és que la seva cultura es transmet i s’internalitza des d’un enfocament vivencial i no des de l’aspecte bibliogràfic .

El Pallars Sobirà com a destinació turística, Vol I

L’obra El Pallars Sobirà com a destinació turística és el resultat d’una ambiciosa línia de recerca que l’Escola d’Estudis Superiors i Universitaris FORMATIC BARNA i la seva comunitat acadèmica, institucional i investigadora varen endegar l’any 2004 i segueixen desenvolupant en l’actualitat. Es tracta d’una obra en tres volums que aborda aspectes teòrics de la investigació en turisme juntament amb la recerca aplicada que té per objectiu fonamental ser útil per la presa de decisions del conjunt de la societat civil, les administracions publiques i els emprenedors i empresaris vinculats al sector turístic de la comarca del Pallars Sobirà.