16 maig 2023

La importància de l’estratègia per al Director de Comunicació i Màrqueting

La importància de l’estratègia per al Director de Comunicació i Màrqueting | Escola Universitària Formatic Barcelona
FORMATIC BARCELONA

La comunicació i el màrqueting són dos conceptes que van de bracet. Per a poder aplicar-los de manera correcta, es requereix una especialització en aquest camp que permeti conèixer els conceptes clau i les funcions que s’han de desenvolupar com a responsable d’aquesta àrea. T’expliquem en què consisteix el treball d’un director de comunicació.

Director de comunicació en grans empreses

Un Dircom o director de comunicacions és la persona responsable d’encapçalar les estratègies de comunicació d’una companyia. Aquest càrrec suposa estar al capdavant de la comunicació corporativa, tant a nivell intern com extern.

Aquest lloc precisa d’una persona especialitzada capaç d’assumir responsabilitats i tenir una gran capacitat d’adaptació a les circumstàncies. Partint d’aquesta base, es poden trobar una gran varietat de perfils en funció del sector en el qual operi la companyia que necessita d’aquesta figura.

Per a poder desenvolupar aquesta labor, és important comptar amb la preparació adequada. Aquesta inclou una base sòlida en gestió empresarial, en relacions públiques o periodisme i una especialització en comunicació empresarial.

Gràcies a aquesta formació, s’adquireixen habilitats en anàlisis de situació i síntesi, per a posar en ús les diferents pautes i estratègies de comunicació apreses. És important que aquesta figura professional compti amb una capacitat innata de convicció i adaptació.

Dins de l’empresa, és fonamental que el director de comunicacions disposi de l’autonomia suficient per a dur a terme la seva feina. El seu treball repercuteix, de manera directa, en l’estratègia i la imatge de marca de la companyia. Cal no oblidar que les seves comunicacions poden dirigir-se tant als clients com als accionistes o treballadors de la companyia. Per a poder equilibrar totes aquestes facetes, ha d’estar dotat d’una gran habilitat per a aplicar el to més adequat a cada comunicat.

La importància de l’estratègia

Dins del departament de comunicació de l’empresa, és imprescindible comptar amb una estratègia. La gestió de la comunicació empresarial és un dels pilars que aporta seguretat, valor i confiança a la companyia de cara al mercat.

Un pla estratègic requereix d’una sèrie de passos amb els quals es busca aconseguir un objectiu concret. És per això que ha de desenvolupar-se de manera eficient i assossegada per a assegurar el seu èxit. Gràcies a això, s’aconseguirà enfortir el vincle existent entre la marca i els receptors del missatge.

Per a aconseguir els objectius fixats, és important que la comunicació es realitzi d’una manera adequada:

-El missatge ha de ser clar, concís i creatiu.

-El format ha d’adaptar-se a la plataforma en la qual es propagarà. És a dir, resulta essencial que s’adapti a les xarxes socials, a comunicats de premsa o espais de vídeo.

-Ha de seguir una estratègia coordinada de totes les comunicacions i els valors de la companyia.

-Tenir clar el públic al qual va dirigit. Cal tenir en compte que no és el mateix un client potencial que un fidel o un accionista.

-Analitzar l’impacte de cada comunicat permet polir i afermar l’estratègia, corregint els diferents errors que pugui haver-hi.

Disposar d’una estratègia és fonamental no sols per a garantir l’èxit. Existeixen molts més motius que fan clau el disseny d’aquesta mena de plans i la necessitat de comptar amb una persona especialitzada a càrrec d’aquests:

-Ajuda a la coordinació interna de la companyia.

-Aporta una visibilitat de la marca cuidada i sota uns paràmetres constants.

-Permet donar a conèixer l’empresa atraient a nous clients.

-Aporta informació pública rellevant d’una forma eficient i transparent.

-Genera informació rellevant que pot ser determinant en la presa de decisions.

-Posa en mans d’una sola persona o equip la transmissió de la informació perquè resulti cohesionada.

-Gestiona les crisis seguint una estratègia pautada.

El departament de comunicació és fonamental en un món globalitzat i viral. Al capdavant, ha de situar-se una persona amb formació específica, que serà la veu davant qualsevol situació. Si t’interessa exercir aquesta professió, és fonamental que comptis amb la formació adequada a través d’un màster especialitzat.

Altres funcions del director de comunicació

Dins d’aquesta gestió comunicativa, existeixen una sèrie de funcions que, com a director de comunicació, has de dur a terme. Totes elles impliquen agilitat davant els contratemps i habilitat per a socialitzar i teixir relacions que resulten beneficioses per a la companyia.

Identificar la marca a nivell intern

Com a responsable de la comunicació interna, un Dircom ha de ser capaç de transmetre els valors de la marca a tot el personal. Això implica que els diferents departaments sentin la unió cap a un objectiu comú. Gràcies a això, treballaran en harmonia i braç a braç per a aconseguir aconseguir l’èxit.

Gestió de relacions pròpies de la companyia

És el responsable d’assegurar les bones relacions entre les empreses i els diferents actors que interactuen amb ella a nivell professional. Proveïdors, col·laboradors o clients són només alguns exemples. És imprescindible que les relacions siguin fluides i es fomenti un sentiment d’organització en la qual tots són importants.

Relacions externes

Un altre factor rellevant és el cultiu de les relacions externes que precisa la companyia per a transmetre la seva imatge de marca: des de la premsa especialitzada en el sector, fins a noves maneres de donar a conèixer els productes, com les col·laboracions en xarxes. És imprescindible que la relació sigui sana i tots els integrants ressaltin els valors de la marca. Gràcies a això, s’estableixen bones col·laboracions a llarg termini basades en el respecte i la integritat.

Vigilar la reputació empresarial

Tot aquest departament, amb el director al capdavant, ha de vigilar la reputació actual de l’empresa. En un món on la comunicació és viral i instantània, és imprescindible estar al corrent de tot el que ocorre. Gràcies a això, s’aconseguirà sortir al pas de qualsevol classe d’informació falsa o negativa de la companyia. La protecció de la marca és una tasca essencial.

Un director de comunicació i màrqueting ha de comptar amb una sèrie d’habilitats i coneixements per a poder desenvolupar la seva principal tasca: l’estratègia de comunicació. A més, ha de ser capaç d’afrontar la resta de funcions que van lligades al seu lloc. T’agradaria adquirir les competències necessàries per a ocupar aquest càrrec? En aquest cas, res millor que completar la teva formació amb un màster especialitzat.

Si busques més informació dins els nostres formacions en comunicació i màrqueting pots clicar al enllaç

#Másters
#Marketing
#Comunicació
Carregar més notícies