23 gener 2023

Big data i organització d’esdeveniments esportius

Big data i organització d’esdeveniments esportius | Escola Universitària Formatic Barcelona
FORMATIC BARCELONA

La relació entre el big data i l‘organització d’esdeveniments esportius és més estreta del que creïs. Entre altres coses, permet als organitzadors recopilar, analitzar i utilitzar informació valuosa sobre els atletes, els espectadors i l’esdeveniment en si. Aquesta informació pot ajudar a millorar la planificació i execució de l’esdeveniment, augmentar la seguretat i l’experiència de l’espectador i augmentar l’eficiència en la gestió de l’esdeveniment. T’agradaria saber més sobre aquest tema?

Big data i organització d’esdeveniments esportius
Big data és un terme utilitzat per a descriure grans conjunts de dades que són massa voluminosos o complexos per a ser processats ​​i analitzats mitjançant mètodes tradicionals. Provenen d’una varietat de fonts, com a sensors, dispositius mòbils, xarxes socials, transaccions comercials, i moltes més. Són difícils de processar mitjançant tecnologies i eines tradicionals. No obstant això, mitjançant l’ús d’eines d’anàlisis i tecnologies avançades, és possible extreure informació valuosa i patrons d’aquests grans conjunts de dades.

Doncs bé, l’impacte del big data en l’esport és cada vegada més fort, ja que l’ús de grans quantitats de dades permet als organitzadors prendre decisions més informades i millorar l’experiència de l’espectador.

En primer lloc, el big data s’utilitza per a recopilar informació sobre els atletes i l’esdeveniment en si. Per exemple, es poden recopilar dades sobre els temps de carrera, les tàctiques dels equips, els patrons de comportament del públic i les condicions climàtiques. Aquesta informació es pot utilitzar per a millorar la planificació de l’esdeveniment i assegurar que es compleixin les necessitats dels atletes i el públic.

A més, el big data s’utilitza per a analitzar les dades recopilades. Per exemple, es poden analitzar els patrons de comportament del públic per a determinar quin tipus d’entreteniment i serveis són més populars. Això permet als organitzadors millorar l’experiència de l’espectador.

Igualment, el big data s’utilitza per a millorar l’eficiència en la gestió de l’esdeveniment. Per exemple, es poden utilitzar dades per a optimitzar l’assignació de recursos, com el personal i els equips, o per a millorar la seguretat de l’esdeveniment. Dels avantatges relacionats amb aquest punt et parlarem en el següent apartat.

Avantatges d’aplicar el big data en l’esport

Existeixen diversos avantatges d’emprar el big data en l’àmbit de l’organització d’esdeveniments esportius, algunes d’elles són les següents.

Millora de la planificació mitjançant l’anàlisi de tendències: L’ús del big data permet recopilar informació valuosa sobre els atletes, l’esdeveniment i els espectadors. Entre altres coses, l’anàlisi de dades fa possible la identificació de les tendències. Això refereix a termes d’assistència, comportament del públic i preferències. Amb tot això, els organitzadors poden arribar a predir l’assistència esperada i a planificar en conseqüència.

Millora de l’experiència de l’espectador: L’anàlisi de dades permet als organitzadors entendre millor les preferències i comportaments del públic, la qual cosa ajuda a millorar l’experiència de l’espectador.

Millora de la seguretat mitjançant el monitoratge en temps real: L’anàlisi de dades possibilita als organitzadors identificar patrons i tendències que poden ser utilitzats per a millorar la seguretat en l’esdeveniment. Així, els organitzadors compten amb una eina per a recol·lectar i processar dades en temps real, la qual cosa els permet ajustar la planificació en funció dels canvis en l’esdeveniment. L’impacte sobre el manteniment de la seguretat és evident.

Millora de l’eficiència en la gestió de l’esdeveniment: L’ús del big data obre la porta a la correcta optimització en l’assignació de recursos i millorar l’eficiència en la gestió de l’esdeveniment. Es pot determinar el personal i els equips necessaris, en funció de les exigències esperades en cada esdeveniment.

Millora de la presa de decisions estratègiques: L’anàlisi de dades permet als organitzadors obtenir conclusions i prediccions precises, la qual cosa ajuda a prendre decisions més informades i estratègiques.

Millora en la monetització i en la captació de patrocinadors: L’anàlisi de dades possibilita als organitzadors entendre millor a la seva audiència i l’impacte del seu esdeveniment, la qual cosa els permet millorar la seva capacitat per a atreure patrocinadors i augmentar els ingressos.

Formació en organització d’esdeveniments 

La formació en organització d’esdeveniments és fonamental des d’un punt de vista general, però també des de la perspectiva particular de l’aplicació del big data. Sense una formació adequada, és difícil entendre com recopilar, analitzar i utilitzar les dades de manera eficaç.

La formació en l’ús del big data és important per diverses raons:

-Coneixement tècnic. La formació és essencial per a aprendre les habilitats tècniques necessàries per a recopilar, emmagatzemar, netejar, analitzar i visualitzar dades. També és necessari aprendre sobre les eines i tecnologies específiques que s’utilitzen en l’anàlisi de dades.

Coneixement de negoci. És important entendre com les dades es relacionen amb els objectius de negoci i com es poden utilitzar per a millorar la planificació i execució de l’esdeveniment, augmentar la seguretat i l’experiència de l’espectador, i augmentar l’eficiència en la gestió de l’esdeveniment.

-Comunicació i presentació. És important saber comunicar de manera efectiva els resultats de l’anàlisi de dades a diferents audiències, des dels organitzadors de l’esdeveniment fins als patrocinadors i els espectadors.

-Analítica avançada. La formació en tècniques avançades com l’aprenentatge automàtic, la mineria de dades i l’anàlisi predictiva ajudarà els organitzadors a obtenir conclusions i prediccions més precises i valuoses.

Així, la formació és essencial per a poder utilitzar el big data en l’àmbit dels esdeveniments esportius de manera efectiva. Sense una formació adequada, és difícil entendre com recopilar, analitzar i utilitzar les dades de manera eficaç i obtenir conclusions valuoses per a millorar la planificació i execució de l’esdeveniment, augmentar la seguretat i l’experiència de l’espectador, i augmentar l’eficiència en la gestió de l’esdeveniment.

En conclusió, ja has pogut veure fins a quin punt arriba la relació entre el big data i l’organització d’esdeveniments esportius. Són moltes els avantatges que poden derivar-se d’una correcta utilització dels avanços científics. Tot depèn de la seva aplicació d’acord amb l’après en una formació adequada.

Vols més informació de les nostres formacions de gestió d’esdeveniments? Clica aquí

#Gestió d'esdeveniments esportius
#Big data
Carregar més notícies