Agent de trànsit de passatgers

Agent de trànsit de passatgers | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre
adscrit
Turisme
Característiques
Diploma d'especialització en Agent de trànsit de passatgers (Títol propi)
Durada
4 mesos
Modalitat
Semipresencial /Online
Inici del curs
Octubre o Març

L’Agent de Handling o l’Agent de trànsit de passatgers és un professional imprescindible en l’àmbit aeroportuari

Informació

La nostra Escola forma persones que s’interessin per aquesta professió a fi que es converteixin en personal eficaç a partir d’una formació dirigida a l’atenció eficient dels clients, tant en les seves expectatives de viatge com en la seva gestió, per això es contemplen aspectes tant genèrics com específics, per atendre les exigències del sector, el nostre país necessita bons professionals.

Objectius

Procurar a l’alumne els coneixements teòrics i les tècniques específiques per exercir les funcions d’un Agent de trànsit de passatgers.

Avantatges

Les pràctiques d’estudi es desenvolupen durant tot el curs fonamentalment amb programes informàtics específics per a aquests ensenyaments. Totes les pràctiques
tenen caràcter obligatori.

Àrees de formació

 

 

Sortides professionals
  • Aeroports
  • Atenció al passatger
  • Trànsit de passatgers
  • Facturació
  • Agent de línia aèria
  • Serveis en rampa
  • Centres d’informació i altres serveis aeroportuaris
Mòduls
Aeroports: operativa i seguretat
DCS (Distribution Checking System)
Mapes i geografia
Facturació Bitllet electrònic
Trànsit de passatgers
Serveis de rampa
Comunicació en anglès
Simuladors de l’escola
Atenció al client
Pràctiques