Estudiants de primer curs de Grau en Turisme participen en la X Jornada d’Innovació i Recerca Docent al municipi de Bagà

Seguint amb el desplegament dels convenis de col·laboració científica signats entre l’Escola Universitària Formatic Barcelona, adscrita a la Universitat de Girona, i diferents municipis de la comarca del Berguedà, els estudiants de primer curs de Grau en Turisme han participat avui 5 de novembre en la X Jornada d’Innovació i Recerca docent en Turisme a la comarca del Berguedà.

L’objectiu principal d’aquesta Jornada, de caràcter fonamentalment tècnic, és possibilitar el seguiment i el desenvolupament de la cooperació en recerca turística entre el món acadèmic i els agents tant públics com privats que operen a la comarca del Berguedà, a partir de l’observació i l’anàlisi de l’aprofitament dels recursos turístics rics i variats que es localitzen en aquesta comarca que, any rere any, es posiciona amb més força com a una destinació de referència dins del context del turisme d’interior i de muntanya a Catalunya.

La X Jornada d’Innovació i Recerca docent en Turisme organitzada per el GREPAT, el Grup de Recerca per l’Anàlisi i la Planificació del Turisme de l’Escola Universitària Formatic Barcelona (grup de recerca adscrit a la Universitat de Girona i membre de diferents campus sectorials de la mateixa UdG vinculats al turisme) té l’objectiu de realitzar una sèrie de visites a diferents recursos turístics del Berguedà, de la mà de l’empresa Pedratour així com de Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bagà, per tal de seguir avançant i aprofundint en els treballs d’investigació i la transferència de coneixement endegats pel GREPAT sobre la comarca del Berguedà i, al mateix temps, capacitar als nostres estudiants en les seves habilitats i competències associades a la realització del treball de camp, sempre útil i necessari en la recerca aplicada en turisme.

La X Jornada d’Innovació i Recerca docent en turisme a la comarca del Berguedà ha de servir igualment per donar impuls a la consecució d’una sèrie de projectes i publicacions dedicats a l’anàlisi i el desenvolupament dels recursos turístics de la comarca, seguint els acords signats en els convenis de col·laboració científica vigents entre la nostra Institució i diferents consistoris de la comarca del Berguedà.

Visita Erasmus de la professora Agnieska Knap-Stefaniuk

En el marc del conveni Erasmus, hem rebut la visita de la professora Agnieska Knap-Stefaniuk, procedent de la Jesuit University Ignatianum de Cracòvia (Polònia), que va impartir una xerrada a estudiants de segon curs de RRPP, Marketing i Publicitat del Bachelor otorgat per la University Of Wales Trinity Saint David, sobre Management competences.