Turisme: els reptes de la sostenibilitat i la modernització

El turisme a Espanya és un dels pilars bàsics de l’economia nacional. Això implica una necessitat de modernitzar-ho i adaptar-ho als nous temps perquè continuï sent rendible. Per a això, es necessiten professionals del sector que siguin capaços d’aplicar adequadament noves tendències com la sostenibilitat.

Modernització del sector turístic espanyol

Un dels grans frens de la indústria del turisme nacional és la falta de modernitat. La digitalització o la sostenibilitat no són dos termes molt comuns en aquest sector. Per a poder afermar-los i fer un salt amb el qual aconseguir que el lideratge del turisme europeu segueixi es necessita inversió. Per a això, el govern ha dissenyat un pla a 3 anys amb què afrontar tots aquests reptes.

Això suposa una injecció important de diners que podràs gestionar com a professional del sector turístic o la indústria hotelera. Dins d’aquest salt existeixen diversos factors que seran rellevants dins de la modernització.

Economia local: El turisme ha de tenir un impacte positiu en l’economia de lloc i, d’això, som responsables tots. Com podem fer-ho? És important que fomentis el consum en establiments regentats per gent de la zona, així com, que estableixis aliances col·laboratives per a activitats completaries. D’aquesta manera es crearà riquesa en tota la zona.

Energies renovables: Apostar per les energies renovables i l’autoconsum ajuda a reduir l’impacte mediambiental. A més, també es transmet una imatge de conscienciació que resulta atractiva per al nou perfil de turista que tenim avui dia i que volem conservar.

Contractació i formació local: Dins de la generació de riquesa en la zona es pot contribuir contractant personal resident. Per a això, és necessari formar-los en l’activitat oferta amb l’objectiu de continuar oferint un servei de qualitat.

Conscienciació social: Fomentar iniciatives per a poder mantenir l’entorn net i crear conscienciació als visitants amb l’objectiu de poder gaudir del turisme durant molts anys més.

Digitalització: En l’actualitat, la presència en la xarxa és fonamental i és una cosa a la qual no pot renunciar cap empresa del sector. Comptar amb un pla de digitalització que també inclogui l’automatització de processos permet que la teva companyia sigui més eficient.

Aposta per la sostenibilitat

La gestió turística sostenible és potser la major demanda que existeix avui dia. Tot el sector pot sumar-se amb l’objectiu de reduir les emissions i crear una consciència social que cuidi el planeta.

Per a això, es poden aplicar una gran varietat de mesures que comptarem a continuació.

Compres de quilòmetre 0: Ja sigui en un restaurant o en un hotel, les compres de proximitat i de productes de temporada ajuden a reduir l’impacte mediambiental. Què aconsegueixes això? Els desplaçaments a l’hora de comprar els productes seran molt curts i per això, no contaminaran. A més, també beneficiaran l’economia local perquè continuï creixent.

Reciclatge: És una tasca pendent de moltes empreses del sector. Facilitar aquesta tasca amb la col·locació de galledes independents i d’explicacions en els mateixos ajudarà al fet que sigui un hàbit més sistemàtic.

Accions de conscienciació: En el cas del sector turístic, les persones poden ser més irresponsables per estar desconnectades. És important recordar que es pot estalviar aigua o reduir l’ús de químics. Per exemple, als hotels, es pot recordar als clients apagar les llums, tancar l’aigua o reduir el canvi de tovalloles al mínim imprescindible.

Desaprofitament 0: Respecte a la gestió de residus, es pot buscar el desaprofitament 0 amb una associació local. És possible emprar els desaprofitaments generats per a un altre ús, com, per exemple, la generació de compost en les restes orgàniques.

Inversió per a millorar la indústria turística a Espanya

Com hem comentat, el Govern serà un dels majors impulsors. A través del Ministeri de Turisme invertirà 478 milions de fons europeus per a sostenibilitat i digitalització. Aquest procés es realitzarà a través de les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments.

Aquestes noves ajudes pretenen ajudar el sector a afrontar els nous reptes d’una indústria que mou el 13% del PIB nacional. Els 4 pilars fonamentals d’aquest pla són els següents:

Transformació del model turístic
Digitalització de destins i empreses
Plans de resiliència per a territoris extrapeninsulares
Impuls de competitivitat per a un nou perfil de turista
Turisme internacional: evitar l’impacte en l’entorn

Les distàncies són una de les fonts de més impacte si parlem de turisme internacional i medi ambient. De tots els elements que influeixen en aquesta mena de viatges, l’avió és un dels grans problemes quan es busca ser més respectuós amb l’entorn.

A més, les barreres idiomàtiques poden suposar un factor rellevant a l’hora de generar conscienciació o seguir consells que ajudin a reduir l’impacte. Per això, és fonamental acabar amb la barrera de l’idioma. Per a això, es pot recórrer a eines digitals com a codis QR que disposin de la informació en diferents llengües i millorin la comunicació.

Gestió d’allotjaments turístics

En el sector turístic, els allotjaments són un dels aspectes que més es poden millorar, especialment a l’entorn de la sostenibilitat. Com podem fer això possible? És possible aplicar totes les mesures que ja hem comentat i utilitzar les ajudes que s’han aprovat per a canviar el sector en els pròxims anys.

És important que per a conscienciar als hostes, el primer és sensibilitzar a totes les persones que gestionen els allotjaments. És important recordar, que la demanda de turisme respectuós està en auge i per a no quedar-te per darrere de la competència, hauràs de formar-te i estar molt pendent de les novetats.

El turisme a Espanya busca mantenir el seu lideratge internacional. Però, per a això, necessita modernitzar-se i apostar per noves tendències com comptar amb accions més sostenibles. Per a posar-les en marxa, existeixen ajudes al sector que seran molt beneficioses per a hostalers i hotelers. Si disposes de la formació turística adequada, aconseguiràs posar-te al capdavant per a un sector que necessitarà nous treballadors que ajudin a fer aquest pas.

T’agradaria saber més de les nostres formacions en TURISME? Clica aquí

La importància de l’estratègia per al Director de Comunicació i Màrqueting

La comunicació i el màrqueting són dos conceptes que van de bracet. Per a poder aplicar-los de manera correcta, es requereix una especialització en aquest camp que permeti conèixer els conceptes clau i les funcions que s’han de desenvolupar com a responsable d’aquesta àrea. T’expliquem en què consisteix el treball d’un director de comunicació.

Director de comunicació en grans empreses

Un Dircom o director de comunicacions és la persona responsable d’encapçalar les estratègies de comunicació d’una companyia. Aquest càrrec suposa estar al capdavant de la comunicació corporativa, tant a nivell intern com extern.

Aquest lloc precisa d’una persona especialitzada capaç d’assumir responsabilitats i tenir una gran capacitat d’adaptació a les circumstàncies. Partint d’aquesta base, es poden trobar una gran varietat de perfils en funció del sector en el qual operi la companyia que necessita d’aquesta figura.

Per a poder desenvolupar aquesta labor, és important comptar amb la preparació adequada. Aquesta inclou una base sòlida en gestió empresarial, en relacions públiques o periodisme i una especialització en comunicació empresarial.

Gràcies a aquesta formació, s’adquireixen habilitats en anàlisis de situació i síntesi, per a posar en ús les diferents pautes i estratègies de comunicació apreses. És important que aquesta figura professional compti amb una capacitat innata de convicció i adaptació.

Dins de l’empresa, és fonamental que el director de comunicacions disposi de l’autonomia suficient per a dur a terme la seva feina. El seu treball repercuteix, de manera directa, en l’estratègia i la imatge de marca de la companyia. Cal no oblidar que les seves comunicacions poden dirigir-se tant als clients com als accionistes o treballadors de la companyia. Per a poder equilibrar totes aquestes facetes, ha d’estar dotat d’una gran habilitat per a aplicar el to més adequat a cada comunicat.

La importància de l’estratègia

Dins del departament de comunicació de l’empresa, és imprescindible comptar amb una estratègia. La gestió de la comunicació empresarial és un dels pilars que aporta seguretat, valor i confiança a la companyia de cara al mercat.

Un pla estratègic requereix d’una sèrie de passos amb els quals es busca aconseguir un objectiu concret. És per això que ha de desenvolupar-se de manera eficient i assossegada per a assegurar el seu èxit. Gràcies a això, s’aconseguirà enfortir el vincle existent entre la marca i els receptors del missatge.

Per a aconseguir els objectius fixats, és important que la comunicació es realitzi d’una manera adequada:

-El missatge ha de ser clar, concís i creatiu.

-El format ha d’adaptar-se a la plataforma en la qual es propagarà. És a dir, resulta essencial que s’adapti a les xarxes socials, a comunicats de premsa o espais de vídeo.

-Ha de seguir una estratègia coordinada de totes les comunicacions i els valors de la companyia.

-Tenir clar el públic al qual va dirigit. Cal tenir en compte que no és el mateix un client potencial que un fidel o un accionista.

-Analitzar l’impacte de cada comunicat permet polir i afermar l’estratègia, corregint els diferents errors que pugui haver-hi.

Disposar d’una estratègia és fonamental no sols per a garantir l’èxit. Existeixen molts més motius que fan clau el disseny d’aquesta mena de plans i la necessitat de comptar amb una persona especialitzada a càrrec d’aquests:

-Ajuda a la coordinació interna de la companyia.

-Aporta una visibilitat de la marca cuidada i sota uns paràmetres constants.

-Permet donar a conèixer l’empresa atraient a nous clients.

-Aporta informació pública rellevant d’una forma eficient i transparent.

-Genera informació rellevant que pot ser determinant en la presa de decisions.

-Posa en mans d’una sola persona o equip la transmissió de la informació perquè resulti cohesionada.

-Gestiona les crisis seguint una estratègia pautada.

El departament de comunicació és fonamental en un món globalitzat i viral. Al capdavant, ha de situar-se una persona amb formació específica, que serà la veu davant qualsevol situació. Si t’interessa exercir aquesta professió, és fonamental que comptis amb la formació adequada a través d’un màster especialitzat.

Altres funcions del director de comunicació

Dins d’aquesta gestió comunicativa, existeixen una sèrie de funcions que, com a director de comunicació, has de dur a terme. Totes elles impliquen agilitat davant els contratemps i habilitat per a socialitzar i teixir relacions que resulten beneficioses per a la companyia.

Identificar la marca a nivell intern

Com a responsable de la comunicació interna, un Dircom ha de ser capaç de transmetre els valors de la marca a tot el personal. Això implica que els diferents departaments sentin la unió cap a un objectiu comú. Gràcies a això, treballaran en harmonia i braç a braç per a aconseguir aconseguir l’èxit.

Gestió de relacions pròpies de la companyia

És el responsable d’assegurar les bones relacions entre les empreses i els diferents actors que interactuen amb ella a nivell professional. Proveïdors, col·laboradors o clients són només alguns exemples. És imprescindible que les relacions siguin fluides i es fomenti un sentiment d’organització en la qual tots són importants.

Relacions externes

Un altre factor rellevant és el cultiu de les relacions externes que precisa la companyia per a transmetre la seva imatge de marca: des de la premsa especialitzada en el sector, fins a noves maneres de donar a conèixer els productes, com les col·laboracions en xarxes. És imprescindible que la relació sigui sana i tots els integrants ressaltin els valors de la marca. Gràcies a això, s’estableixen bones col·laboracions a llarg termini basades en el respecte i la integritat.

Vigilar la reputació empresarial

Tot aquest departament, amb el director al capdavant, ha de vigilar la reputació actual de l’empresa. En un món on la comunicació és viral i instantània, és imprescindible estar al corrent de tot el que ocorre. Gràcies a això, s’aconseguirà sortir al pas de qualsevol classe d’informació falsa o negativa de la companyia. La protecció de la marca és una tasca essencial.

Un director de comunicació i màrqueting ha de comptar amb una sèrie d’habilitats i coneixements per a poder desenvolupar la seva principal tasca: l’estratègia de comunicació. A més, ha de ser capaç d’afrontar la resta de funcions que van lligades al seu lloc. T’agradaria adquirir les competències necessàries per a ocupar aquest càrrec? En aquest cas, res millor que completar la teva formació amb un màster especialitzat.

Si busques més informació dins els nostres formacions en comunicació i màrqueting pots clicar al enllaç