El paper que exerceixen les persones encarregades dels RH en les grans empreses

La importància dels recursos humans és evident en tot tipus d’empreses. És essencial potenciar el talent més enllà del procés de selecció. Com crear un equip format per perfils competents i qualificats? Els responsables del departament de recursos humans s’ocupen d’aquesta tasca. Vols treballar en el sector? Descobreix totes les claus a continuació!

Què hauria d’estudiar per a dedicar-me al funcionament dels RH?

Un Màster en Direcció i Administració d’Empreses aporta una visió completa de l’entorn laboral. Altres professionals desenvolupen la seva carrera en el sector a partir d’una formació en Psicologia. La comprensió de l’ésser humà és essencial per a alimentar les capacitats de cada professional. Per això, les Humanitats són essencials en l’àmbit corporatiu. La filosofia aporta una visió holística de la realitat. Un tipus de coneixement que és molt demandat en temps de canvi. No obstant això, és recomanable realitzar un màster d’especialització en Recursos Humans per a adquirir habilitats i competències.

Quines són les funcions que desenvolupen els responsables del departament de RH?

A continuació pots conèixer algunes de les tasques que duen a terme els perfils que formen part del departament.

1. Organitzar processos de selecció

La realitat interna d’una organització és dinàmica. L’organigrama de la companyia no és estàtic, sinó que experimenta canvis al llarg del temps. Un procés de reclutament té com a objectiu triar al professional més qualificat per al lloc vacant.

2. Avaluació de l’acompliment, una de les funcions del departament de recursos humans

El rendiment professional d’un treballador està condicionat per diferents factors. Entre ells, el nivell de compromís amb el lloc d’ocupació. La motivació interna i la identificació amb els valors de la companyia també influeixen en el rendiment. Una empresa aferma el seu èxit quan aconsegueix els objectius previstos. Per això, l’avaluació de l’acompliment ofereix un diagnòstic de la situació per a identificar diferents àrees de millora.

3. Impulsar iniciatives per a crear un bon clima laboral

A vegades, les empreses observen com professionals amb talent romanen durant poc temps en els seus llocs. S’incorporen a altres projectes que ofereixen millors oportunitats. Un bon clima laboral és clau per a atreure a perfils competents.

I, al seu torn, també es converteix en un bon motiu per a romandre en l’empresa. Els responsables de recursos humans dissenyen iniciatives per a millorar el salari emocional dels treballadors. Per exemple, planifiquen activitats de team building i proposen mesures de conciliació.

4. Employer branding

La cerca del talent va més enllà de l’elaboració dels processos de selecció. Una empresa també pot comunicar una imatge positiva davant potencials col·laboradors. D’aquesta manera, un professional no sols pot presentar-se a un lloc vacant, sinó també enviar la seva auto candidatura. La planificació de la comunicació a través de les xarxes socials és determinant per a mostrar la millor versió de la companyia.

5. Resolució de conflictes laborals

Existeixen situacions que poden entorpir el correcte desenvolupament d’un projecte d’equip. Alguns conflictes s’agreugen en el temps. El departament de recursos humans exerceix un paper essencial per a actuar de manera constructiva en l’etapa inicial d’un obstacle. Proporciona el suport i els mitjans necessaris per a resoldre la situació. Com pots veure, les funcions del departament de recursos humans són molt variades.

6. Desenvolupament de plans de formació

La innovació és freqüent en el món empresarial. Per això, es produeixen canvis que donen lloc a noves oportunitats. Amb freqüència, els treballadors necessiten adquirir noves habilitats per a utilitzar una eina o fer tasques concretes. En aquest cas, el departament pot impulsar iniciatives de formació que s’adapten a les necessitats dels empleats.

D’aquesta manera, el treballador troba l’espai ideal per a créixer professionalment. Existeixen propostes d’aprenentatge que van més enllà de la realització d’un curs sobre un tema determinat. El coaching és una eina que utilitza el departament de recursos humans per a impulsar el desenvolupament professional.

7. Gestió d’altes i baixes

La signatura d’un contracte de treball representa un moment molt especial en la vida laboral de l’empleat. Però el període de col·laboració amb l’empresa també pot arribar a la seva fi a conseqüència d’un acomiadament. En aquest cas, el departament s’ocupa de transmetre una notícia que pot ser difícil d’assimilar. Per a això, el responsable utilitza tècniques de comunicació assertiva que estan alineades amb l’empatia, el respecte i l’amabilitat.

El departament de recursos humans és present en moments importants de la vida del treballador. Per exemple, també pot propiciar un canvi de lloc.

8. Prendre decisions que reflecteixen els valors de l’empresa

El responsable de recursos humans representa a l’organització per a la qual treballa. I, en conseqüència, les decisions que presa es contextualitzen en el marc d’un projecte que té una missió, uns valors i una entitat. D’aquesta manera, transmet aquesta informació als treballadors que poden conèixer millor el projecte a través del seu exemple.

9. Enfortir la comunicació interna

El diàleg amb el client és essencial per a aconseguir l’èxit en un negoci. I també és important construir vincles professionals duradors. La comunicació interna facilita el treball dels empleats. L’empresa pot habilitar diferents mitjans per a la transmissió d’informació. Una bústia de suggeriments és una de les propostes habituals, ja que dona veu a les iniciatives i idees dels col·laboradors.

10. Utilitzar els recursos de manera conscient i responsable

La innovació en l’empresa també pot concretar-se en el camp dels recursos humans. Els responsables sempre han de realitzar una utilització responsable dels mitjans i les eines disponibles.

Per tant, la importància dels recursos humans és visible en empreses grans, mitjanes i petites. Una organització amb nombrosos empleats compta amb un departament preparat per a la gestió del talent. En altres casos, el responsable d’un negoci accedeix a serveis especialitzats per mitjà del outsourcing. L’externalització ofereix una fórmula flexible per a contractar algunes funcions en concret. El rol dels RH en les organitzacions és molt positiu perquè influeix directament en l’evolució del projecte.

Estàs interessat en algun de les nostres formació de CFGS? Clica aquí

Especialitza’t en Secretariat d’alta direcció

Molts estudiants ens pregunten sobre el secretariat internacional i què és. No és d’estranyar, perquè es tracta de l’especialitat més atractiva i excel·lent dins del món dels assistents de direcció o administració.

El paper d’un secretari o secretària internacional és bàsic dins de l’empresa. El motiu és que s’encarrega de gestionar l’agenda dels directius, els seus viatges, reunions i, en general, tot el que té a veure amb la seva activitat fora del país. Si t’interessa aquest món apassionant, t’explicarem més detalladament quin paper exerceix aquest secretariat i què has d’estudiar per a treballar en aquest lloc.

Què estudiar per a exercir aquest tipus de secretariat?

Per a treballar en secretariat internacional, has de formar-te en diverses especialitats. Tingues en compte que la teva labor englobarà les tasques d’una secretària tradicional i altres empresarials més avançades. En línies generals, si vols treballar en aquest lloc, has de formar-te en els àmbits següents.

Funcionament de l’empresa

Respecte a aquesta àrea, has de posseir coneixement d’organització empresarial i fins i tot de dret mercantil. Però, a més, has d’estar format en la pròpia gestió administrativa i financera de l’empresa. Al seu torn, això inclou coneixements de comptabilitat, de comerç internacional i de recursos humans.

Planificació i comunicació

També és important que tinguis sòlids coneixements de com s’ha d’organitzar el funcionament d’una empresa. I, així mateix, que sàpigues com han de ser les seves comunicacions. Per a obtenir aquesta qualificació, has de formar-te en les següents especialitats:

Gestió de les noves tecnologies de la informació. En aquest apartat es troben el coneixement dels recursos informàtics i el maneig d’Internet i de les xarxes socials de l’empresa.

Qüestions de protocol empresarial. Podem definir est com el conjunt de conductes en l’àmbit dels negocis que permeten aconseguir una bona reputació de l’empresa per a la qual treballes.

Organització d’actes públics. Relacionada amb l’anterior, aquesta formació t’ensenya com plantejar i desenvolupar esdeveniments empresarials. Per exemple, jornades de portes obertes o participació en fires i esdeveniments.

Idiomes

Com hauràs pensat, si de secretariat internacional parlem, les llengües estrangeres són essencials. Quantes més dominis, millor. Però, almenys, el francès i l’anglès són indispensables en el secretariat internacional.

Una vegada t’hagis format en totes aquestes disciplines, estaràs en disposició de treballar com a secretari internacional. I, quan ho facis, hauràs d’ocupar-te de les funcions que t’explicarem:

-Tenir un contacte estret amb tots els departaments de l’empresa, però, sobretot, amb la direcció.

-Portar l’agenda dels directius de l’entitat. Hauràs de planificar-la i organitzar les seves cites i viatges i, igualment, concertar reunions amb alts càrrecs d’altres empreses.

-Assessorar la direcció en qüestions de comerç internacional.

– Altres funcions. En aquest apartat, s’inclouen l’elaboració de tot tipus de documents per als directius (gràfics, informes, etc.) i l’atenció telefònica a les persones que telefonin a la direcció. Però, també, acompanyar als alts càrrecs en els seus viatges i qualsevol altra funció que demanden aquests.

D’altra banda, si et preguntes on estudiar aquesta especialització, et direm que hi ha molts centres que la imparteixen. Fins i tot alguns, com el nostre, són especialista a formar professionals per a treballar en el món de l’empresa en general i del secretariat en particular.

Quines són les sortides professionals a les quals pots optar amb aquesta titulació?

Com hauràs observat, són diversos els àmbits en què has de formar-te per a treballar com a secretari internacional. Precisament per aquest motiu, és una professió amb moltes i variades sortides professionals que pots aprofitar.

De fet, estaràs qualificat per a treballar tant en l’empresa privada com en les administracions públiques. No obstant això, per a fer-ho en aquestes últimes, hauràs d’aprovar una oposició. En qualsevol cas, les principals sortides professionals de la formació en secretariat internacional són les que et mostrarem.

Departament de secretaria

Amb aquesta formació, tindràs l’oportunitat de treballar en els departaments de secretaria de qualsevol empresa o organisme. No sols això, sinó que, a més, estaràs al capdavant d’ells fent costat a la direcció d’aquestes entitats en tot el que necessitin.

Despatxos professionals

Una altra sortida interessant d’aquesta disciplina és la labor en despatxos professionals de tota índole. Per exemple, podràs treballar amb la direcció de bufets d’advocats, amb els alts càrrecs d’assessories o de grans centres comercials i d’oci.

Entitats bancàries

Aquesta formació també et qualifica per a treballar com a secretari o secretària internacional al servei dels directius d’entitats de banca i de finances. Molts dels negocis d’aquestes empreses es troben a l’estranger i, per tant, necessiten un expert en secretariat internacional.

Altres entitats

De la mateixa manera, estudiar aquesta disciplina et permetrà exercir el teu treball en qualsevol altra empresa que tingui activitat internacional. Per exemple, grans constructores, importants tecnològiques, asseguradores o entitats de màrqueting i serveis.

Organitzacions no governamentals

Fins i tot pots treballar amb entitats que s’ocupen d’ajuda internacional. A més de voluntaris, aquestes organitzacions compten amb professionals en nòmina que s’ocupen de qüestions com a permisos internacionals, logística i inspecció d’activitats. I, per a totes elles, és necessari comptar amb personal format en el teu àmbit

Així mateix, has de tenir en compte que formar-se en secretariat internacional suposa adquirir coneixements més importants que els exigits per al secretariat clàssic. Per tant, també podràs treballar en qualsevol dels llocs que ocupa un secretari tradicional.

D’altra banda, a més de comptar amb excel·lents sortides laborals, formar-te en aquesta disciplina et proporcionarà altres avantatges. Dos d’elles destaquen entre les restants:

Viatges. Com et dèiem anteriorment, un secretari internacional ha d’acompanyar als directius en els seus viatges. Això et permetrà conèixer altres països i costums.

Salari. Com a professional especialitzat que és, un secretari d’aquest tipus rep un sou important pel seu treball.

En conclusió, si et preguntaves sobre el secretariat internacional i què és, t’hem explicat el que necessites saber sobre aquest tema. Tingues en compte que es tracta d’una professió que et proporcionarà estima social i un bon salari.

Descobreix mes del diploma d secretariat empresarial d’alta direcció