Gestió eficient: el repte dels allotjaments turístics

Sabies que un dels punts clau respecte als allotjaments turístics és la seva correcta gestió? És a dir, més enllà de la localització, la publicitat i les valoracions, la seva gestió és fonamental. De fet, molt sovint és el punt que diferencia els negocis reeixits dels quals fracassen. T’agradaria tenir més informació sobre aquest tema per a arribar a comprendre tota la seva rellevància? Llavors no has de fer més que continuar llegint aquest article!

Gestió eficient
La gestió eficient d’allotjaments turístics és important per diverses raons:

Optimització d’ingressos: Una gestió eficient permet maximitzar els ingressos en assegurar que els allotjaments estiguin sempre ocupats i s’estableixin tarifes adequades.

Millora de l’experiència del client: Una gestió òptima possibilita assegurar que els allotjaments estiguin nets, segurs i ben mantinguts, la qual cosa millora l’experiència del client.

Millora de la reputació: Una millora de la gestió fa possible assegurar que els clients estiguin satisfets amb els seus allotjaments, la qual cosa contribueix a millorar la reputació de l’establiment i a atreure nous clients.

Reducció de costos: Una gestió correctament optimitzada obre la porta a reduir els costos en assegurar que s’utilitzin els recursos de manera adequada i es minimitzin els desaprofitaments.

Millora en la presa de decisions: La recol·lecció i anàlisi de dades sobre els clients, els allotjaments i el rendiment del negoci permet als gestors prendre decisions informades i estratègiques per a millorar la gestió.

Monitoratge i seguiment: Una progressiva millora en l’optimització possibilita monitorar i seguir els indicadors clau de rendiment per a detectar problemes a temps i prendre mesures correctives.

I aquests són, tan sols, alguns pocs exemples de l’enorme potencial que es deriva d’invertir en aquest punt. Segur que amb aquesta informació ja et fas una idea de fins a on pot arribar la importància del tema que t’estem exposant aquí.

Claus per a optimitzar la gestió d’allotjaments turístics

Algunes de les claus per a efectuar una gestió turística òptima són les següents.

Establir objectius clars i mesurables:
És important establir objectius clars i mesurables per al seu negoci, com augmentar l’ocupació o millorar la reputació, per a poder mesurar el rendiment i prendre decisions informades.

Conèixer al seu públic objectiu:
És clau conèixer al seu públic objectiu per a poder adaptar-se a les seves necessitats i preferències, i així millorar l’experiència del client i augmentar la lleialtat dels clients.

Fomentar la col·laboració i la comunicació:
És fonamental fomentar una col·laboració i comunicació efectiva entre els membres de l’equip per a assegurar que tots estiguin alineats amb els objectius del negoci i treballin junts per a aconseguir-los.

Optimitzar l’assignació de recursos:
És rellevant optimitzar l’assignació de recursos, com el personal i els equips, per a assegurar que s’utilitzin de manera adequada i es minimitzin els desaprofitaments.

Utilitzar eines i tecnologies adequades:
És primordial utilitzar eines i tecnologies adequades per a recopilar, emmagatzemar, analitzar i visualitzar dades per a poder prendre decisions informades i millorar l’eficiència en la gestió del negoci.

Monitorar i avaluar el rendiment:
És principal monitorar i avaluar el rendiment regularment per a detectar problemes a temps i prendre mesures correctives.

Mantenir-se actualitzat:
És fonamental mantenir-se actualitzat amb les últimes tendències i regulacions en la indústria per a poder adaptar-se i millorar l’eficiència en la gestió del negoci.

Proporcionar un servei excepcional al client

És important proporcionar un servei excepcional al client per a fomentar la satisfacció i la lleialtat del client. Aquest punt és particularment important a causa dels següents motius:

Fomenta la satisfacció del client: Proporcionar un servei excepcional al client col·labora en el foment de la satisfacció del client amb la seva estada, la qual cosa augmenta les possibilitats que tornin i recomanin l’establiment a uns altres.

Millora la reputació. Un servei a l’hoste en el qual s’hagi invertit suficient fa possible millorar la reputació de l’establiment i a atreure nous clients.

Augmenta la lleialtat del client. El servei al client cuidat contribueix a augmentar la lleialtat del client cap a l’establiment, la qual cosa augmenta les possibilitats que tornin a reservar en el futur.

Millora la rendibilitat. L’exclusivitat en el servei al client ajuda a millorar la rendibilitat del negoci en augmentar la satisfacció del client, la reputació i la lleialtat del client.

Diferenciació. Cuidar degudament el suport al client contribueix a diferenciar l’establiment de la competència, la qual cosa augmenta la competitivitat i els ingressos.

Millora la gestió. No perdre de vista aquest punt possibilita identificar les necessitats i preferències dels clients, la qual cosa permet millorar la gestió del negoci.

Formació per a gestionar allotjaments turístics

La formació en allotjaments turístics és essencial per a poder gestionar eficientment un negoci d’aquest tipus, ja que permet als gestors adquirir les habilitats i coneixements necessaris per a manejar de manera eficaç els aspectes tècnics, operatius i administratius del negoci. Algunes de les raons per les quals la formació és important són les següents:

Coneixement tècnic. La formació és clau per a aprendre sobre les característiques i requeriments dels diferents tipus d’allotjaments turístics, així com sobre les normatives i regulacions aplicables.

Coneixement de màrqueting i vendes. Educar-se és fonamental per a aprendre sobre com atreure i retenir clients, així com per a desenvolupar estratègies eficaces de màrqueting i vendes.

Coneixement de gestió. Aprendre degudament és primordial per a aprendre sobre els aspectes clau de la gestió d’un negoci, com la planificació, les finances, la comptabilitat i el control d’inventaris.

Coneixement de servei al client. Conèixer aquest sector és condició per a aprendre sobre com brindar un servei excepcional al client i com manejar situacions difícils.

Coneixement de tecnologies. La formació és essencial per a aprendre sobre les eines i tecnologia aplicables a aquest sector.

En definitiva, ja has pogut comprovar fins a quin punt, en el context dels allotjaments turístics, la gestió òptima és fonamental. Sense ella, el més probable és que el negoci acabi fracassant, independentment de la resta de factors que el conformin. Per això mateix, la formació en aquest sector es fa cada vegada més diferencial. Nosaltres, evidentment, et recomanem que continuïs informant-te sobre aquest tema. Si ho fas, adquiriràs una perspectiva superior a la dels altres.

Gestió d’allotjaments turístics: un sector que millora la projecció professional

La gestió d’allotjaments turístics està pujant com l’escuma. De fet, Espanya és un dels països del món que més ingressos genera i rep pel turisme. Per això, des de gairebé el principi es va fer patent la necessitat de crear algun tipus de formació que cobrís el turisme a nivell professional. Així, es va crear el Grau Superior de Gestió d’Allotjaments turístics.

Es un dels cicles formatius amb més sortides laborals en turisme i inserció laboral, tenint en compte la importància del turisme a Espanya. Amb la formació s’aconsegueix que l’estudiant aprengui a gestionar cada fase on el client interactua amb un lloc o allotjament turístic, des que fa la reserva fins a tots i cadascun dels serveis que se li ofereixen

Es a dir, l’estudiant serà capaç de treballar en allotjaments turístics (siguin hotelers i extrahotelers), ja en espais turístics o residències de tota mena. Per descomptat, també s’inclou la gestió d’esdeveniments, atenció al client, serveis especials o personalitzats, etc.

Estudiar gestió d’allotjaments turístics

En general, dur a terme l’estudi per a aprendre a gestionar un allotjament turístic et donarà totes les claus per a organitzar i controlar llocs considerats allotjaments turístics, aplicar les polítiques empresarials que es consideri, controlar els objectius a aconseguir entre els diferents departaments, controlar els resultats econòmics resultants de l’establiment, així com prestar servei en la zona d’allotjament.

Així i tot, més detalladament, un professional en Gestió d’Allotjaments Turístics serà capaç de:

Coordinar els serveis pertanyents als allotjaments turístics, aconseguint organitzar de manera òptima el lloc de treball i turisme i controlar tots els seus departaments.

Promocionar i organitzar esdeveniments en l’allotjament.

Analitzar el mercat per a poder vendre el producte (allotjament), així com tots els serveis i productes complementaris del negoci. També controlar i analitzar les reserves seguint un esquema d’eficiència empresarial.

Supervisar i controlar el departament de recepció. És a dir, és necessari prestar el servei de recepció i atendre el client amb tota la qualitat possible establerta per l’allotjament.

Organitzar i promocionar esdeveniments en l’establiment, comptant amb l’ajuda i coordinació amb diferents departaments implicats, gestionar els recursos humans i materials que siguin necessaris.

Assegurar-se que el client estigui òptimament atès, fins i tot en el servei postvenda i en la gestió de queixes i reclamacions.

de igual manera, dins de la formació per a ser un bon professional en aquesta professió, s’adquireixen els coneixements necessaris per a aconseguir el certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborables de nivell bàsic. Això està establert en l’RD 39/1997, de 17 de gener de 1997.

Pla d’estudis del Grau Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics

Vamos a fer un petit incís sobre el Pla d’Estudis que ofereix aquest Grau Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics. És a dir, assenyalarem algunes de les assignatures més representatives d’aquesta formació perquè el futur alumne/a se faci una millor idea.

Per a començar, aquest curs dura aproximadament unes 1400 hores lectives, on 410 hores estan destinades a la formació en el centre de treball i, la resta, 990 hores es realitzen en el centre educatiu on es durà a terme la formació teòrica.

Algunes de les assignatures que s’imparteixen estan relacionades amb l’anglès ampliat, recepció i reserves, conèixer l’estructura del mercat turístic i el màrqueting turístic, gestió de l’establiment o departament de pisos, recursos humans en l’allotjament, comercialització d’esdeveniments, entre altres.

Perfil professional

Como en tot estudi, el Grau de Gestió d’Allotjaments requereix un determinat perfil professional. En aquest cas, la voluntat i l’actitud són factors importants a tenir en compte per a aconseguir gaudir d’aquest treball tan enriquidor en molts sentits. En primer lloc, l’alumne ha d’estar prou preparat realitzar aquest ús de manera eficient i fructífera.

Capacidades

Capacidades i habilitats com són l’observació i atenció als detalls, la capacitat per a organitzar i planificar activitats, aptitud per a la responsabilitat i la capacitat per a treballar en equip. I, per descomptat, tenir una òptima comprensió i fluïdesa verbal no sols en castellà, sinó en altres idiomes parlats pels clients.

Intereses

El interès principal és aquell relacionat amb el comerç i les vendes, com són l’atenció al client, l’administració i gestió d’arxius i documents, idiomes varis, així com organitzar i supervisar totes les tasques que es presentin.

Aspectes de personalitat recomendables

La personalitat ideal és la de ser capaç d’organitzar i la netedat en el treball. També es valora l’amabilitat i bon tacte amb els clients, ser flexibles i polivalents per a poder-se adaptar a tota mena de situacions. Altres aspectes serien la responsabilitat i l’atenció eficient de tots els requisits formals (higiene, bona presència, etc.).

Sortides Professionals

En general, el professional exercirà la seva activitat en el sector turístic, ja sigui a nivell hoteler o extrahotelero, incloent també allotjaments afins com a residències sanitàries, hospitalàries, d’estudiants, etc.

Habitualment, són treballadors per compte d’altri, pel fet que aquest tipus de treball suposa una gran inversió en materials i altres factors si es fes per compte propi. A grans trets, es podran realitzar activitats relacionades amb la gestió, direcció i supervisió en tasques de recepció, reserves, pisos i esdeveniments.​

Una professió amb una gran projecció

El turisme és un dels subsectors que més guanys genera al nostre país dins del sector serveis. I això no sembla acabar en poc temps, per la qual cosa estudiar aquest Grau Superior d’Allotjaments és una aposta segura per a aquells que busquen una ocupació que permeti créixer com a persona, tenir un treball assegurat i amb visions de futur i de promoció.

Entre alguns llocs on es pot treballar, a més d’hotels o hostaleria tradicional, estaria els càmpings, apartaments turístics, establiments d’estafi-sharing, ciutats de vacances o complexos hotelers, noves fórmules d’allotjaments no turístics i d’altres serveis no necessàriament relacionat amb el turisme pur i dur com són hospitals, residències d’ancians, col·legis majors, etc.

A Formatic Barcelona podràs aprendre Gestió d’Allotjaments Turístics si t’agrada el món de la restauració i de tractar mà a mà amb clients.

Contacta amb nosaltres si vols saber més! Descobreix més sobre el CFGS aquí